A-Life Medik Famili

  • HAD TAHUNAN RM150,000
  •  TIADA HAD seumur hidup
  • Had tahunan TIDAK BERKONGSI
  • DISKAUN untuk bayaran secara tahunan

      *Juga terdapat pelan ibu bapa & anak

Islamic Medical Card, Takaful Services Agency Malaysia.